Kampania społeczna zatytułowana „Pudełko po butach” to niezwykła inicjatywa, która przy niewielkim nakładzie pracy i finansów pozwala realnie zmienić życie potrzebujących dzieci. Adresatami akcji są osoby nieletnie zamieszkujące obszary dotknięte ubóstwem, wojną czy nierównościami społecznymi.

Wystarczy jedno papierowe pudełko wypełnione kilkoma przedmiotami, aby dziecko poczuło się kochane, zauważone i zachęcone. Niewielka paczka pozwoli zaopatrzyć je w przybory szkolne, dając motywację do dalszej edukacji. Natomiast sprezentowanie nowego pluszaka czy zabawki, z pewnością wywoła ogromny uśmiech na zatroskanej, dziecięcej twarzy.

Kto może się zaangażować?

W akcję „Pudełko po butach” może zaangażować się każdy – rodziny, osoby samotne, szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i kościoły.

Nasza inicjatywa daje doskonałą możliwość do międzypokoleniowej współpracy i edukacji młodego pokolenia w zakresie współdzielenia, zrównoważonego rozwoju czy problemu ubóstwa w krajach nisko rozwiniętych gospodarczo. Jest także niepowtarzalną okazją, aby w praktyczny sposób wyrazić gest miłosierdzia i troski.
Zarówno młodzi, jak i starsi mogą uczestniczyć w tym kreatywnym przedsięwzięciu wypełniania pudełek po butach drobnymi upominkami. Zestaw kolorowych kredek, piękne notesy czy kolorowanki są niewielkim wydatkiem, który ma ogromne znaczenie dla dzieci w Europie Wschodniej czy w dalekiej Afryce. Dzięki tym „zwykłym” przedmiotom, wiele z nich zyska szansę na kontynuowanie edukacji i polepszenie jakości życia codziennego.

Oferta dla placówek edukacyjnych i organizacji pozarządowych

Wierzymy, że z każdą pozytywną zmianą wiąże się zaangażowanie społeczne. Właśnie dlatego pragniemy szerzyć ideę pomocy humanitarnej na szeroką skalę, stwarzając przestrzeń do działania zarówno dla osób starszych, jak i dzieci.

Akcja charytatywna „Pudełko po butach” umożliwia zaangażowanie uczniów, nauczycieli i rodziców w te inspirujące działania, tworząc silną społeczność i ucząc empatii oraz pomocy innym. Jest to również doskonały sposób, aby kościoły i lokalne wspólnoty wyznaniowe mogły dzielić się nadzieją z potrzebującymi. 

Jako organizacja GAiN Polska zapewniamy zainteresowanym instytucjom pełne wsparcie w całym procesie organizowania i przeprowadzania zbiórki pudełek. Dysponujemy różnorodnymi materiałami, pomysłami i narzędziami, które pomogą zaangażować w projekt jak największą liczbę osób.

Dowolna placówka może stać się częścią tej niezwykłej inicjatywy, która przynosi nadzieję, radość i wsparcie tym, którzy tego najbardziej potrzebują. 

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły współpracy.


SZKOŁY POMAGAJĄ

Akcja charytatywna „Pudełko po butach” uczy empatii oraz pomocy potrzebującym. Dołącz do inicjatywy, która przynosi nadzieję i radość.

gain@gain-poland.org