Przekazując dowolną kwotę na rzecz Fundacji GAIN POLAND wspierasz osoby znajdujące się w potrzebie z powodu braków materialnych oraz konfliktów zbrojnych.

Nawet najmniejsza pomoc ma dla nas ogromne znaczenie i daje możliwość realizowania działań pomocowych i rozwijania kolejnych projektów organizacji. Dołącz do grona darczyńców GAiN Polska już dziś.

Odbiorca: Fundacja ESPA
ul. Lotnicza 29, 59-220 Legnica

Numer rachunku odbiorcy w PLN:
PKO BP: 28 1020 3017 0000 2702 0605 5828

Tytułem: Darowizna na cele statutowe

Korzystając z bankowości elektronicznej możesz również ustawić zlecenie stałe, dzięki któremu co miesiąc będziesz przekazywał na rachunek Fundacji Espa określoną kwotę (np. 20 zł, 50 zł, 100 zł, Inna kwota) umożliwiającą nam sprawne realizowanie naszej misji i celów statutowych.