Gain Polska to ludzie, którzy niosą pomoc i nadzieję.

Pracownicy i wolontariusze GAiN stanowią niezwykle ważny filar całej organizacji. To dzięki nim fundacja rozwija się na wielu płaszczyznach, efektywnie docierając z pomocą humanitarną do najdalszych zakątków Polski, Europy i świata. GAiN Polska tworzą ludzie, których pasją jest wspieranie i wyposażanie innych. Każdy z nich hojnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem z różnych dziedzin, ubogacając organizację o nowe perspektywy rozwoju.

Jednoczy nas pragnienie niesienia pomocy i nadziei zarówno jednostkom, jak i całym społeczeństwom. Wierzymy w siłę pracy zespołowej, codziennie podejmując liczne wysiłki dla dobra innych. Obecnie w gronie pracowników i regularnych wolontariuszy organizacji znajduje się kilkadziesiąt osób. Stały zespół pracuje w lokalnym biurze w Legnicy, gdzie znajduje się także magazyn centralny. Pozostali działają na rzecz organizacji w różnych zakątkach Polski.

200 000+

osób obdarowanych pomocą humanitarną.


NIE CZEKAJ NA ZMIANY – STAŃ SIĘ ICH CZĘŚCIĄ.

Żyjąc w bezpiecznym i postępowym kraju, każdego dnia otrzymujemy setki informacji z całego świata. Zdecydowana większość z nich dotyczy kryzysu gospodarczego, problemów społeczno-ekonomicznych, czy skutków wojny.
Wielu z nas codziennie konfrontowanych jest z trudną rzeczywistością ludności zamieszkującej pogrążone w ubóstwie kraje europejskie, a także odległe zakątki świata. W takich momentach zdecydowana większość społeczeństwa odczuwa bezradność i niemoc, trwając w przekonaniu, że problemy tamtejszych ludzi są zbyt duże i skomplikowane, aby móc im zaradzić.

GAiN Polska, jako terytorialna komórka ogólnoświatowej sieci pomocy humanitarnej i rozwoju, wzywa Polaków do zaangażowania w opanowaniu kryzysu humanitarnego na terenie Ukrainy, Izraela i innych państw pozostających w potrzebie. Uznajemy za niezasadne, aby przerzucać odpowiedzialność za ratowanie ludzkiego życia wyłącznie na organy rządzące. Właśnie dlatego deklarujemy gotowość do podjęcia natychmiastowych działań w tym zakresie – zapewnianie pomocy rzeczowej, a także edukację i budowanie świadomości społecznej wśród Polaków.

Nie bądźmy biernymi obserwatorami niezawinionego cierpienia innych ludzi. Niezależnie od poglądów politycznych czy przekonań religijnych, działajmy zgodnie z podstawowymi prawami człowieka i ludzką moralnością – karmiąc głodnych, pojąc spragnionych, przyodziewając nagich, ofiarowując dach nad głowom tym, którzy go stracili.

Wizją GAIN Poland jest szybkie i efektywne docieranie z pomocą humanitarną do osób w potrzebie, w tym miejsc ogarniętych kryzysem ekonomicznym, skutkami wojny czy kataklizmami. Pragniemy realizować to założenie dzięki budowaniu trwałych połączeń z wieloma jednostkami organizacyjnymi na terenie Polski, Europy i na całym świecie.

Chcemy docierać do ludzi biznesu, zaszczepiając w nich ideę społecznej odpowiedzialności i zachęcając do zaangażowania w działania pomocowe. Ponadto, utrzymując stałe relacje z setkami kościołów w całym kraju, pragniemy dawać organizacjom możliwość praktykowania miłosierdzia, poprzez zaangażowanie się w pomoc potrzebującym.

Dążymy do tego, aby ostatecznym rezultatem podejmowanych przez nas działań lokalnych, była możliwość natychmiastowej interwencji w razie nagłej potrzeby oraz dostarczenie niezbędnej pomocy wprost do konkretnych jednostek.

Misją GAiN Polska jest skuteczne odpowiadanie na potrzeby ludzi żyjących w krajach dotkniętych wojną, kataklizmami czy kryzysem ekonomicznym. Pragniemy przywracać im utraconą nadzieję, poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb życiowych – dostarczanie żywności, odzieży, sprzętu etc.

Drugą gałęzią misji GAiN jest budowanie świadomości i uwrażliwianie społeczeństwa w temacie niesienia pomocy humanitarnej do krajów europejskich i na pozostałych kontynentach. Pragniemy, aby sieć połączeń z innymi organizacjami pozarządowymi stale się powiększała, ogarniając swoim wpływem nawet najdalsze zakątki świata.

JAK TO SIĘ WSZYSTKO ZACZEŁO?

19.08.2015

Rozpoczęcie współpracy Fundacji ESPA z GAiN Germany.

19.08.2015

Pierwsza pomoc humanitarna otrzymana z GAiN.

01.03.2018

Wynajem pierwszego magazynu.

01.09.2019

Przeniesienie działalności z Legnicy do Mysłowic.

31.08.2020

Powrót siedziby Fundacji do Legnicy i wynajem większego magazynu.

24.02.2022

Wybuch wojny na Ukrainie i rozpoczęcie działalności pomocy humanitarnej na znacząco większą skalę.

27.04.2023

Ustanowienie oddziału GAiN w Polsce (GAiN Poland – resource office)