Jako GAiN Polska niesiemy pomoc obywatelom Ukrainy, ponieważ ich kraj nieoczekiwanie znalazł się w stanie wojny. Życie ludności cywilnej jest zagrożone, Ukraińcy zmagają się z bezrobociem i pogłębiającym się ubóstwem. Obecnie możliwość opieki medycznej w Ukrainie jest ograniczona, a liczba inwalidów i osób niepełnosprawnych stale się powiększa.

Ze względu na konieczność zachowania wszelkich środków ostrożności, dzieci często bywają oddzielone od rodziców, a wiele matek z dziećmi przeżywa rozłąkę z rodziną, emigrując do krajów sąsiadujących. Jako organizacja humanitarna docieramy do uchodźców przyjętych do Polski, zabezpieczając ich w środki niezbędne do codziennego funkcjonowania.

Z uwagi na stale rosnącą skalę problemu, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej pojedynczej jednostki. Z tego względu, chcąc uczynić nasze działania jak najbardziej efektywnymi, koncentrujemy się wokół pomocy sprawdzonych przez nas partnerom.

Regularne wsparcie dla Ukrainy odbywa się przy współpracy z europejskimi oddziałami GAiN. Sieć połączeń zbudowanych wokół organizacji, umożliwia efektywną pracę i zapewnienie pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępnych metodach wsparcia naszych działań na rzecz Ukrainy, zachęcamy do odwiedzenia zakładki „chcę pomóc” dostępnej na naszej stronie internetowej. Zachęcamy również do bezpośredniego kontaktu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania.