Afryka jest takim kontynentem, gdzie wysyłana jest bardzo duża ilość wszelkiego rodzaju pomocy humanitarnej. Wiele pomocy jest przekazywane ale nie wielkie zmiany są widoczne. Ufamy, że wiele krajów afrykańskich musi przejść zmiany pokoleniowe, stąd nasze zaangażowanie w młode pokolenie. Dobra szkoła, inwestycja w dzieci od najmłodszych lat może przynieść duże zmiany w niedalekiej przyszłości. Dlatego wybraliśmy właśnie tą formę pomocy, angażujemy się w edukację najmłodszych aby zmienić przyszłość Kenii.

Współpracujemy z Rainedge International Center zajmującym się edukacją dzieci, które w wyniku różnych okoliczności życiowych trafiły na ulicę. Rainedge International Center dociera do wykluczonych jednostek, zapewniając im lokum oraz wyżywienie. Ponadto, organizacja prowadzi szkołę podstawową i od niedawna szkołę średnią, aby zapewnić dzieciom rzetelną edukację.

Więcej na temat projektu można przeczytać tutaj: www.rainedge.net

Poszukujemy osób chętnych do zaangażowania się w projekt adopcji na odległość dziecka z Nakuru w Kenii. Adopcja Serca jest niezbędna, aby organizacja Rainedge International Center dysponowała wystarczającymi środkami na pokrycie wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem działalności społecznej w Kenii. Chcemy pomóc w znalezieniu ludzi dobrej woli i tym samym wpłynąć na przyszłość dzieci z ulicy.

Aby wypełnić formularz Adopcji na odległość, wejdź w link: www.rainedge.net/sponsor/poland 

Więcej informacji o bieżących działaniach w centrum można znaleźć tutaj: www.fb.com/RaineEdgeIntKenya