Regularne wsparcie dla Ukrainy odbywa się przy współpracy z europejskimi oddziałami GAiN. Sieć połączeń zbudowanych wokół organizacji, umożliwia efektywną pracę i zapewnienie pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.