Odbiorca: Fundacja ESPA
ul. Lotnicza 29, 59-220 Legnica

Numer rachunku odbiorcy w PLN:
PKO BP: 28 1020 3017 0000 2702 0605 5828

Tytułem: Darowizna na cele statutowe