Z uwagi na stale rosnącą skalę problemu, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do każdej pojedynczej jednostki. Z tego względu, chcąc uczynić nasze działania jak najbardziej efektywnymi, koncentrujemy się wokół pomocy sprawdzonych przez nas partnerom.