Jako GAiN Polska niesiemy pomoc obywatelom Ukrainy, ponieważ ich kraj nieoczekiwanie znalazł się w stanie wojny. Życie ludności cywilnej jest zagrożone, Ukraińcy zmagają się z bezrobociem i pogłębiającym się ubóstwem. Obecnie możliwość opieki medycznej w Ukrainie jest ograniczona, a liczba inwalidów i osób niepełnosprawnych stale się powiększa.

Ze względu na konieczność zachowania wszelkich środków ostrożności, dzieci często bywają oddzielone od rodziców, a wiele matek z dziećmi przeżywa rozłąkę z rodziną, emigrując do krajów sąsiadujących. Jako organizacja humanitarna docieramy do uchodźców przyjętych do Polski, zabezpieczając ich w środki niezbędne do codziennego funkcjonowania.