Afryka jest takim kontynentem, gdzie wysyłana jest bardzo duża ilość wszelkiego rodzaju pomocy humanitarnej. Wiele pomocy jest przekazywane ale nie wielkie zmiany są widoczne. Ufamy, że wiele krajów afrykańskich musi przejść zmiany pokoleniowe, stąd nasze zaangażowanie w młode pokolenie. Dobra szkoła, inwestycja w dzieci od najmłodszych lat może przynieść duże zmiany w niedalekiej przyszłości. Dlatego wybraliśmy właśnie tą formę pomocy, angażujemy się w edukację najmłodszych aby zmienić przyszłość Kenii.