GAiN Polska w ramach działań prowadzonych z ramienia Fundacji ESPA, współpracuje z:

1. Helping Hand Coalition w Izraelu (https://helpinghandcoalition.org/)

2. Ministerstwem Opieki Społecznej w Izraelu

(https://www.gov.il/he/departments/molsa/govil-landing-page

3. GAiN Germany (https://www.gain-germany.org/projektlaender/israel/)