Poszukujemy osób chętnych do zaangażowania się w projekt adopcji na odległość dziecka z Nakuru w Kenii. Adopcja Serca jest niezbędna, aby organizacja Rainedge International Center dysponowała wystarczającymi środkami na pokrycie wszystkich wydatków związanych z prowadzeniem działalności społecznej w Kenii. Chcemy pomóc w znalezieniu ludzi dobrej woli i tym samym wpłynąć na przyszłość dzieci z ulicy.

Aby wypełnić formularz Adopcji na odległość, wejdź w link: www.rainedge.net/sponsor/poland 

Więcej informacji o bieżących działaniach w centrum można znaleźć tutaj: www.fb.com/RaineEdgeIntKenya