W powszechnym rozumieniu państwo Izrael postrzegane jest jako wysoko rozwinięty i zamożny kraj, o niewielkiej powierzchni terytorialnej. Jednak należy pamiętać, że jest to stosunkowo młode państwo, które powstało, lub też odrodziło się na nowo, dopiero w 1948 roku. To sprawia, że przed Izraelem stoi obecnie szereg wyzwań społecznych: m.in. problem emigrantów czy opieki socjalnej dla osób starszych. W tej ostatniej grupie znajdują się także osoby ocalałe z holokaustu, którym GAiN od wielu lat niesie pomoc, zabezpieczając materialnie ich byt i troszcząc się o godną starość.