NIESIEMY POMOC CIERPIĄCYM W WYNIKU KONFLIKTÓW ZBROJNYCH I KATASTROF NATURALNYCH. DZIAŁAMY Z POSZANOWANIEM ZASAD HUMANITARYZMU, BEZSTRONNOŚCI, NEUTRALNOŚCI I NIEZALEŻNOŚCI.